Metaller och organiska föreningar i abborre från Vänern år 2017

Löpnummer:
2018-106
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
40
Årsredovisning av metaller och organiska föreningar i abborre från Vänern 2017, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern och inom den samlade recipientkontrollen i norra Vänern.
Grotell, C. ÅF consult. Vänerns vattenvårdsförbund, 2018. Rapport nr 106.
Kommentar: