Glacialrelikta kräftdjur i Vänern, Vättern och Mälaren 2017 - Resultat av håvning

Löpnummer:
2018-104
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1403-6134
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
40
Björn Kinsten. Vänerns vattenvårdsförbund, 2018 Rapport nr 104.
Kommentar: