Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2017

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
10
Rapport med sammanställning över provtagningar i Mariestadsfjärden under 2017. Recipientkontrollen i Mariestadsfjärden har sedan straten 1982 samordnats med provtagningarna i Storvänern.
Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Rapport 2018:9 
Kommentar: