Vegetationsröjning av fågelskär i Vänern

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
8
Thomas Landgren, Naturanalys, har på uppdrag av Vänerns vattenvårdsförbund samt Länsstyrelsen Värmlands och Västra Götalands län, sammanställt så långt det går vegetationsröjningar av fågelskär i Vänern. Grundtabell över röjda fågelskär finns hos Vänerkansliet.
Kommentar: