Övergripande riskanalys för Vänern som råvattentäkt

Löpnummer:
2016:97
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
64
Den övergripande riskanalysen för Vänern som råvattentäkt är en del i Vänerns vattenvårdsförbunds arbete som har genomförts inom kampanjen ”Vänerns dricksvatten” och som ingår i arbetet med vattenvårdsplanen för Vänern. I rapporten kan samtliga kommuner och verksamhetsutövare runt Vänern se vilka risker som finns för råvattentäkterna.

H. Eklund, L. Ruderfelt & L. Grahn. Sweco Environment AB. Vänerns vattenvårdsförbund, 2016. Rapport nr 97.
Kommentar: