Pelagisk fisk i Vänern 2016

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
10
Årsredovisning av pelagisk fisk (nors och siklöja) i Vänern 2016, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.
Axenrot, T. Sandström, A. Palm, S. och Asp, A. Sötvattenslaboratoriet, SLU. SLU.aqua.2017.5.5-200. Vänerns vattenvårdsförbund, 2017.
Kommentar: