Metaller och organiska föreningar i Vänerfisk 2016

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
23
Årsredovisning av metaller och organiska föreningar i Vänerfisk 2016, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.
Grotell, C. ÅF. Vänerns vattenvårdsförbund, 2017.
Kommentar: