Inventering av makrofyter i Vänern 2016

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
4
Sommaren 2016 har sammanlagt fyra delområden i Vänern inventerats med avseende på makrofyter (undervattensväxter). De inventerade områdena är Arnön, Eskilsäters skärgård, Hagelviken och Millesviks skärgård.

T. Kyrkander. Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB. Vänerns vattenvårdsförbund 2017.
Kommentar: