Inventering av fågelskär i Vänern 2016

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
17
En kortfattad sammanfattning av resultaten från inventeringen av fågelskär i Vänern under 2016.
Rees, J. Vänerns vattenvårdsförbund, 2016.
Kommentar: