Lax och öring i Gullspångsälven 2016

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
4
Årsredovisning av lax och öring i Gullspångsälven 2016, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.
Håkan Magnusson, Mariestads kommun. Förvaltningsgruppen för Gullspångsälvens naturreservat 2017-08-25. Vänerns vattenvårdsförbund, 2017.
Kommentar: