Bottendjur i Storvänern 2016

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
3
Årsredovisning av bottendjur i Storvänern 2016, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.
Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Vänerns vattenvårdsförbund, 2017.
Kommentar: