Hur jag sköter min Vänervik

Rapport nr 99
Löpnummer:
2017_99
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
12
"Jag skulle vilja ha fler blommor och fjärilar på stränderna och bättre fiske. Hur kan jag röja så jag ser sjön? Hur får jag bättre vatten i min vik?"

I denna broschyr finns handfasta tips på hur du förbättrar din vik. Vi vänder oss till dig som bor vid en Vänervik, sommarstugeförningar, hamn- eller båtföreningar, naturskyddsföreningar, markägare och andra. Broschyren har tagits fram av Vänerns vattenvårdsförbund.

A. Christensen. Vänerns vattenvårdsförbund, 2017. Rapport nr 99.
Kommentar: