Råvattenkampanj 2017

Löpnummer:
2017_103
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
36
Under våren genomförde vattenvårdsförbundet en mätkampanj i råvatten av EU:s prioriterade ämnen och särskilt förorenade ämnen, bekämpningsmedel och dricksvattenparasiter. Flera av Vänerkommunerna (vattenverkens råvatten) och Göta älvs vattenvårdsförbund, samt Vätternvårdsförbundet deltog också i projektet. Mätkampanjen är en del av vattenvårdsförbundets arbete vattenvårdsplanens kampanj ”Vänerns dricksvatten”.

Råvattenkampanj 2017. E. Hilding. ALcontrol AB. Vänerns vattenvårdsförbund och Vätternvårds-förbundet. 2017. Rapport nr 103
Kommentar: