Vad händer i Vänern? Vänerns vattenvårdsförbund 2017

Löpnummer:
2017_102
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1403-6134
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
24
I år har årsrapprotering från Vänerns vattenvårdsförbund fått nytt utseende och upplägg. Här får du ett smakprov på vad vi gör inom miljöövervakningen i Vänern och övriga intressanta projekt som rör Vänern.
Flera författare har medverkat i denna skrift. Författarna är ensamma ansvariga för sakinnehållet. Vänerkansliet har varit redaktör. Ett varmt tack riktas till samtliga medverkande.
Vänerns vattenvårdsförbund, 2017. Rapport nr 102.
 
Kommentar: