Vänerns fågelskär. Inventering av sjöfåglar 1994-2016

Löpnummer:
2017-100
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
36
De häckande fåglarna på Vänerns samtliga fågelskär räknas årligen under perioden 8-18 juni på omkring 800 lokaler. Denna rapport sammanställer 23 års inventering av sjöfåglar i Vänern.

Vänerns fågelskär. Inventering av sjöfåglar 1994-2016. J. Rees. Vänerns vattenvårdsförbund, 2017. Rapport nr 100.
Kommentar: