Glacialrelikta kräftdjur i Vänern, Vättern och Mälaren 2016. Resultat av håvning

Löpnummer:
2017:98
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
44
Björn Kinsten. Vänerns vattenvårdsförbund, 2017. Rapport nr 98. Vätternvårdsförbundet, 2017. Vättern-FAKTA NR 1:2017
Kommentar: