Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2016

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
10
Rapport med sammanställning över provtagningar i Mariestadsfjärden under 2016. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö vid SLU Rapport 2017:6 
Kommentar: