Vänerns vattenvårdsförbunds årsskrift 2016

Omslag
Löpnummer:
2016:96
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
104
I årsskriften hittar du redovisningar från miljöövervakningen i Vänern. Innehållet består av dels återkommande redovisningar från löpande program och dels artiklar av mer temakaraktär.
Kommentar: