Inventering av Vänerns strandvegetation i stråk 2015 – Stråkvis inventering 2015

Löpnummer:
2016-95
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
55
F. Larsson. Pro Natura. Vänerns vattenvårdsförbund, 2016. Rapport nr 95.
Vegetationen på Vänerns stränder har inviterats med stråk sedan 2000 och har upprepats i full skala 2003, 2009 och 2014. Sedan 2010 inventeras ett antal områden årligen.
Kommentar: