Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2015

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
10
Rapport med sammanställning över provtagningar i Mariestadsfjärden under 2015. Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö vid SLU. 2016.
Kommentar: