Vänerdagen 2017

Den 26 oktober arrangerads Vänerndagen i Karlstad. Dagen arrangeras tillsammans med Laxfond Vänern och värd för dagen var Karlstads kommun. Här nedan kan du ta del av presentationerna från dagen samt se programmet.

Presentationer vid Vänerdagen 

Vad händer i Vänern? Sara Peilot, Vänerns vattenvårdsförbund
Mikroplster i Stora sjöarna - första undersökningen i Vänern. Anna Rotander Örebro universitet
Vänern i ett framtida klimat. Anna Eklund, SMHI
Finns det miljögifter i Vänerns vatten? Resultat från mätkampanjen. Fredrik Holmberg, ALcontroll
Vänerns Grunda vikar - viktiga för gäddan! Alfred Sandström, SLU
Nytt från Laxfond Vänern, Laxtinget 2017. Thomas Johansson, VD Laxfonden
Smolututsättningar och fångster 2017. Jonas Andersson, Länsstyrelsen Värmland
Vad är på gång inom samförvaltning fiske i Vänern? Jonas Andersson, Länsstyrelsen Värmland
Fångstdataprojekt Vänern. Peter Belin, Sportfiskarna
Fisksjukdomen IPN i Vänern - vad har hänt? Pär Gustafsson, Länsstyrelsen Värmland

Program Vänerdagen!

Vid Vänerdagen informeras om exempelvis aktuella åtgärder för Vänern, nya EU-direktiv eller utredningar i landet. Medlemmar i Vänerns vattenvårdsförbund, konsulter, laboratorier och media bjuds in. Även andra miljöintresserade ges möjlighet att deltaga. Deltagandet är kostnadsfritt (förutom eventuell lunchkostnad).

Vänerdagen arrangeras årligen i oktober-november för att informera om de senaste resultaten från miljöövervakningen i Vänern och aktuella miljöfrågor som berör sjön.