Vänerdagen 2015

Vänerdagen arrangerades tillsammans med Laxfond Vänern i Mellerud den 5 november i år. Nedan kan du ta del av några av presentationerna från dagen.

Presentationer från Vänerdagen:
Fem skäl att satsa på Vänern.
Vattenvårdsplan - kampanjer 2016-2021
.
Nya regler kring dammsäkerhet - hur påverkar det Vänern? Senaste nytt om Vänerns reglering.
Brunare vatten - orsaker och konsekvenser.
Långtidsutvärdering i Vänern 1973-2013
.
Nytt från Laxfond Vänern, Laxtinget 2015.
Smoltutsättningar och fångster 2015.
Fångstdatabanken Vänern 2015. Sportfiskarna.

Program till Vänerdagen 2015.

Vid Vänerdagen informeras om exempelvis aktuella åtgärder för Vänern, nya EU-direktiv eller utredningar i landet. Medlemmar i Vänerns vattenvårdsförbund, konsulter, laboratorier och media bjuds in. Även andra miljöintresserade ges möjlighet att deltaga. Deltagandet är kostnadsfritt (förutom eventuell lunchkostnad). Vänerdagen arrangeras årligen i oktober-november för att informera om de senaste resultaten från miljöövervakningen i Vänern och aktuella miljöfrågor som berör sjön.

Vänervy