Vänerdagen 2016

Vänerdagen arrangerades i Mariestad den 3 november tillsammans med Laxfond Vänern. Här nedan kan du ta del av presentationer från dagen.

Presentationer från Vänerdagen:

Inbjudan och program

Vid Vänerdagen informeras om exempelvis aktuella åtgärder för Vänern, nya EU-direktiv eller utredningar i landet. Medlemmar i Vänerns vattenvårdsförbund, konsulter, laboratorier och media bjuds in. Även andra miljöintresserade ges möjlighet att deltaga. Deltagandet är kostnadsfritt (förutom eventuell lunchkostnad).

Vänerdagen arrangeras årligen i oktober-november för att informera om de senaste resultaten från miljöövervakningen i Vänern och aktuella miljöfrågor som berör sjön.