Vänerdagen 2019

Den 6 novmber kommer Vänerndagen att arrangeras på Hammarö. Mer information kommer, boka dagen!

Presentationer från Vänerdagen 2018

Den 12 november arrangerades Vänerdagen i Åmål, 71 personer deltog. Dagen genomfördesn tillsammans med Laxfond Vänern och värd för dagen var Åmåls kommun. Deltagarna fick blanda annat lyssna till resultat och trender från sjöfågelinventeringen i Vänern som har pågått i 25 år. Vi fick information om främmande invasiva arter och vilka risker det för med sig. Det var föredrag om de olika öring- och laxprojekt som pågår i Vänern och dess älvar. Vi fick också njuta av ett inspirationsföredrag när Mikael Skalstad visade sina vackra foton av fjärilar vid Vänern!

Måsar, trutar och tärnor - Sjöfågelinventeringen 25 år! Jan Rees, Länsstyrelsen Värmland
Hur mår Vänerns vikar? Andreas Brutemark, Calluna AB
Är sjögull, vandramussla eller andra främmande invasiva arter ett hot för Vänern? Sofia Brockmark, Havs- och vattenmyndigheten
Samförvaltnig fiske i Vänern - Jonas Andersson Länsstyrelsen Värmland. Förvaltningsplan Vänerlax - Anna Hagelin, Länsstyrelsen Västra Götaland och Två länder en elv - Pär Gustafsson, Länsstyrelsen Värmland
Nytt från Laxfond Vänern, Thomas Johansson laxfonde  och Lax i Vänern - Tommy Nerstrand, Laxfonden
Resultat från inventering av gädda i grunda vikar och Fångstrapportering - Joakim Eriksson, Sportfiskarna
Summering av dagen - Sara Peilot, Vänerns vattenvårdsförbund

Program Vänerdagen 2018-11-12

Bakgrund

Vid Vänerdagen informeras om exempelvis aktuella åtgärder för Vänern, nya EU-direktiv eller utredningar i landet. Medlemmar i Vänerns vattenvårdsförbund, konsulter, laboratorier och media bjuds in. Även andra miljöintresserade ges möjlighet att deltaga. Deltagandet är kostnadsfritt (förutom eventuell lunchkostnad).

Vänerdagen arrangeras årligen i oktober-november för att informera om de senaste resultaten från miljöövervakningen i Vänern och aktuella miljöfrågor som berör sjön.