Vänerdagen i fält 17 september 2020

Vänerns vattenvårdsförbund och Laxfond Vänern bjöd in till en gemensam Vänerdag i fält torsdagen den 17 september på Hammarö sydspets. I år provade vi att tillbringa dagen utomhus. 
Hammarö sydspets, foto: Sara Peilot

Lyckad Vänerdag i fält!

Årets Vänerdag flyttade ut och vi besökte ett soligt Hammarö sydspets. Deltagarna fick information om Vänerns miljö, vattennivåer, fiskar och fågelliv. Totalt deltog omkring 35 personer, arrangörer inräknade. Vi delade in oss i mindre grupper, som gick runt på de fyra stationerna.

Årets program

Station 1 till 4 med start kl. 09.45, 10.30, 11.15 och 12.00 (Varje station tar ca 20 min, 15 min föredrag och ca 5 min för frågor innan man går vidare till nästa station):

 1. Hammarö fågelstation – resultat från ringmärkningen och spännande fåglar som vi har hittat här!
  Roger Jonasson, Karlstads Ornitologiska Förening
 2. Hur vill vi att Vänern ska regleras? Åtgärder som förbättra den biologiska mångfalden vid Vänerns stränder.
  Gunnar Lagerkvist, Länsstyrelsen i Värmland/Vänerrådet
 3. Hur mår fisken i Vänern? Senaste nytt från samförvaltning fiske och laxfond Vänern.
  Jonas Andersson Länsstyrelsen i Värmland och Thomas Johansson Laxfond Vänern
 4. Hur mår Vänern? Senaste nytt från vattenvårdsförbundet.
  Sara Peilot, Vänerns vattenvårdsförbund

Extra programpunkt för morgonpigga:

 • Från kl. 07.00 - Är du intresserad av att se hur det går till att ringmärka fåglarna på Hammarö sydspets? Då får du komma ut lite tidigare till fågelstationen på Hammarö sydspets för att få se detta.

Bakgrund

Vid Vänerdagen informeras om exempelvis aktuella åtgärder för Vänern, nya EU-direktiv eller utredningar i landet. Medlemmar i Vänerns vattenvårdsförbund, konsulter, laboratorier och media bjuds in. Även andra miljöintresserade ges möjlighet att deltaga. Deltagandet är kostnadsfritt (förutom eventuell lunchkostnad).

Vänerdagen arrangeras årligen under hösten för att informera om de senaste resultaten från miljöövervakningen i Vänern och aktuella miljöfrågor som berör sjön.