Vänerdagen 2016

Vänerdagen kommer att arrangeras tillsammans med Laxfond Vänern torsdagen den 3 november i år. Program och inbjudan kommer att läggas upp här på webben inom kort.

Vid Vänerdagen informeras om exempelvis aktuella åtgärder för Vänern, nya EU-direktiv eller utredningar i landet. Medlemmar i Vänerns vattenvårdsförbund, konsulter, laboratorier och media bjuds in. Även andra miljöintresserade ges möjlighet att deltaga. Deltagandet är kostnadsfritt (förutom eventuell lunchkostnad). Vänerdagen arrangeras årligen i oktober-november för att informera om de senaste resultaten från miljöövervakningen i Vänern och aktuella miljöfrågor som berör sjön.