Vänerdagen 6 nov 2019

Den 6 november arrangerade Vänerns vattenvårdsförbund och Laxfond Vänern Vänerndagen. Värd för dagen var Hammarö kommun.
Hammarö sydspets, foto: Sara Peilot

Miljögifter, invasiva främmade arter och fisk vid Vänerdagen

Vid årets Vänerdag deltog 64 personer. Temat för dagen var miljögifter, men även invasiva främmande arter diskuterades och vi fick veta mer om nors. Efter lunchen visade Hammarö fågelstation fina foton och filmklipp från deras verksamhet med ringmärkning av fåglar. Dagen arrangeras med Laxfond Vänern som informerade om deras aktuella projekt och om antalet utsättningar i sjön. 

Nu kan du ta del av några av presentationerna från dagen:

Ny bedömning av miljögifter i Vänern
FISK - Undersökningar av metaller och organiska miljögifter
SEDIMENT - Undersökningar av metaller och organiska miljögifter
Senaste nytt från Vänerns vattenvårdsförbund
Det du  inte visste om nors
Nytt från Laxfond Vänern, Laxtinget 2019
Laxens väg till och från Vänern - filmvisning och fångstrapportering

Program från dagen.

 

Bakgrund

Vid Vänerdagen informeras om exempelvis aktuella åtgärder för Vänern, nya EU-direktiv eller utredningar i landet. Medlemmar i Vänerns vattenvårdsförbund, konsulter, laboratorier och media bjuds in. Även andra miljöintresserade ges möjlighet att deltaga. Deltagandet är kostnadsfritt (förutom eventuell lunchkostnad).

Vänerdagen arrangeras årligen i oktober-november för att informera om de senaste resultaten från miljöövervakningen i Vänern och aktuella miljöfrågor som berör sjön.