Vänerdagen 2016

Vänerdagen kommer att arrangeras i Mariestad tillsammans med Laxfond Vänern torsdagen den 3 november. Program och inbjudan finns utlagt nu.

Anmäl dig här

Inbjudan och program

Vid Vänerdagen informeras om exempelvis aktuella åtgärder för Vänern, nya EU-direktiv eller utredningar i landet. Medlemmar i Vänerns vattenvårdsförbund, konsulter, laboratorier och media bjuds in. Även andra miljöintresserade ges möjlighet att deltaga. Deltagandet är kostnadsfritt (förutom eventuell lunchkostnad).

Vänerdagen arrangeras årligen i oktober-november för att informera om de senaste resultaten från miljöövervakningen i Vänern och aktuella miljöfrågor som berör sjön.