Vänerdagen 2018

Den 12 november arrangerades Vänerdagen i Åmål. Dagen genomförs tillsammans med Laxfond Vänern och värd för dagen var Åmåls kommun.

Presentationer från Vänerdagen

Vid årets Vänerdag deltog 71 personer. Deltagarna fick blanda annat lyssna till resultat och trender från sjöfågelinventeringen i Vänern som har pågått i 25 år. Vi fick information om främmande invasiva arter och vilka risker det för med sig. Det var föredrag om de olika öring- och laxprojekt som pågår i Vänern och dess älvar. Vi fick också njuta av ett inspirationsföredrag när Mikael Skalstad visade sina vackra foton av fjärilar vid Vänern!

Måsar, trutar och tärnor - Sjöfågelinventeringen 25 år! Jan Rees, Länsstyrelsen Värmland
Hur mår Vänerns vikar? Andreas Brutemark, Calluna AB
Är sjögull, vandramussla eller andra främmande invasiva arter ett hot för Vänern? Sofia Brockmark, Havs- och vattenmyndigheten
Samförvaltnig fiske i Vänern - Jonas Andersson Länsstyrelsen Värmland. Förvaltningsplan Vänerlax - Anna Hagelin, Länsstyrelsen Västra Götaland och Två länder en elv - Pär Gustafsson, Länsstyrelsen Värmland
Nytt från Laxfond Vänern, Thomas Johansson laxfonde  och Lax i Vänern - Tommy Nerstrand, Laxfonden
Resultat från inventering av gädda i grunda vikar och Fångstrapportering - Joakim Eriksson, Sportfiskarna
Summering av dagen - Sara Peilot, Vänerns vattenvårdsförbund

Program Vänerdagen 2018-11-12

Bakgrund

Vid Vänerdagen informeras om exempelvis aktuella åtgärder för Vänern, nya EU-direktiv eller utredningar i landet. Medlemmar i Vänerns vattenvårdsförbund, konsulter, laboratorier och media bjuds in. Även andra miljöintresserade ges möjlighet att deltaga. Deltagandet är kostnadsfritt (förutom eventuell lunchkostnad).

Vänerdagen arrangeras årligen i oktober-november för att informera om de senaste resultaten från miljöövervakningen i Vänern och aktuella miljöfrågor som berör sjön.

Vithall Luröskärgård, september 2018. Foto: Sara Peilot