Välkommen till Vänerdagen 2018!

Den 12 november arrangeras Vänerdagen i Åmål. Dagen genomförs tillsammans med Laxfond Vänern och värd för dagen är Åmåls kommun.

Program Vänerdagen

Anmäla dig här senast måndagen den 5 november!

Bakgrund

Vid Vänerdagen informeras om exempelvis aktuella åtgärder för Vänern, nya EU-direktiv eller utredningar i landet. Medlemmar i Vänerns vattenvårdsförbund, konsulter, laboratorier och media bjuds in. Även andra miljöintresserade ges möjlighet att deltaga. Deltagandet är kostnadsfritt (förutom eventuell lunchkostnad).

Vänerdagen arrangeras årligen i oktober-november för att informera om de senaste resultaten från miljöövervakningen i Vänern och aktuella miljöfrågor som berör sjön.

Vithall Luröskärgård, september 2018. Foto: Sara Peilot