Inventering av fågelskär

De kolonihäckande sjöfågelarterna övervakas genom årlig inventering av drygt 700 fågelskär i Vänern. Inventeringarna syftar till att följa populationsutvecklingen för enskilda arter samt att ge underlag för bedömning av olika skärgårds-områdens betydelse för fågellivet sett i ett längre tidsperspektiv.
Fågelskär, Foto: Erik Landgren

Inventeringen finansieras med länsstyrelsernas vårdanslag och med regionala medel till miljöövervakning i Vänern. Vänerkansliet samordnar sammanställningen och datalagringen av inventeringen. Samordnare för fågelinventeringen är Thomas Landgren i Gullspång. 

Speciell inventeringsmetod för Vänern

Inventeringsmetoden som används har utvecklats speciellt för räkning av kolonihäckande sjöfåglar i Vänern. Ett grundkrav har varit att inventeringen ska kunna upprepas årligen utan risk för negativ inverkan på fågelfaunan. Inventeringen sker genom att på avstånd räkna, oftast utan landstigning, antalet uppskrämda fåglar på de olika skären. Räkningarna görs i mitten av juni när fågelskärens häckfågelfauna är som mest komplett. Metoden är förhållandevis billig och därmed kan alla kända fågelskär i Vänern inventeras.

Metoden är tagen från Naturvårdsverkets handledning för miljöövervakning Sötvatten (Landgren och Pettersson, 2011), undersökningstyp - Fåglar på fågelskär i stora sjöar.

Handledning för övervakning av fåglar på fågelskär i Stora sjöar. Sammanfattning av arbetsmoment enligt basnivån i Naturvårdsverkets undersökningstyp.