Undersökningsprogram

I Programmet för samordnad nationell miljöövervakning i Vänern beskrivs de undersökningar som genomförs i Vänerns vattenvårdsförbunds regi.

Undersökningarna finansieras av Vänerns vattenvårdsförbund, Havs- och vattenmyndigheten och Länsstyrelserna i Värmlands och Västra Götalands län. Resultat från undersökningarna rapporteras på Vänerdagen och i vår årsskrift.

Ytterligare information om undersökningarna och projekten kan fås genom kontakt med Vänerkansliet.

Löpande program

Undersökningar som görs regelbundet är följande:

 • Mjukbottendjur (bottenfauna)
 • Djurplankton
 • Ekoräkning av fisk (utsjö- och strandlevande fisk)
 • Hotade arter och stammar av fisk i tillflödena
 • Inventering av fågelskär (sjöfåglar)
 • Miljögifter i fisk
 • Sedimentkemi
 • Strandvegetation
 • Undervattensväxter (Makrofyter)
 • Vattenkemi i Storvänern, i tillflöden och i utloppet av Göta älv 
 • Vänervikar 
 • Växtplankton
 • Rörlig del, kampanjer, utredningar, utveckling m.m.

En del undersökningar och utredningar utförs vid enstaka tillfällen. Läs mer om dessa under projekt.

Kontakta oss

Vänerkansliet
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Hamngatan 1
542 30 Mariestad

Besöksadress:
Hamngatan 1, Mariestad

Kontaktperson:
Sara Peilot
010-224 52 05

E-post: sara.peilot@lansstyrelsen.se