Spännande djur

Vid Vänern lever många spännande djur. Man kan hitta stora vackra fjärilar vid Vänern. Vad sägs om makaonfjäril, apollofjäril, amiral och sorgmantel?

Vissa höstar ser man amiraler flyga söder ut över Vänern. De klarar inte att övervintra i landet. Sorgmanteln övervintrar som fjäril i ihåliga träd eller stenrösen. De andra två, makaonfjäril och apollofjäril, övervintrar som puppor.

Fjärilarna har luktorgan på benen som de kan känna igen olika växter med. Dagfjärilarnas honor sänder ut doftämnen, feromoner, för att locka till sig hanar. Med antennerna känner hanen på långt håll var honan finns. Fjärilar har olika sätt att undvika att bli uppätna. Några gör häftiga kast med kroppen och andra smakar eller luktar äckligt och kan ha varningsfärger. 

Mårddjur

Det finns runt 1000 uttrar i Sverige i dag, vilket kan jämföras med 1950-talet då ca 1500 uttrar sköts per år bland annat för pälsens skull. Uttern tillhör mårddjuren och har tidigare funnits vid Vänern, men är troligen utrotad på grund av jakt och miljögifter. Utterns nedgång beror främst på att miljögifter stört fortplantningen, men också på vattenkraftbyggen, röjning av strandvegetationen, båtsport och nätfiske. Vi hoppas att den ska komma tillbaka. 

Den kan bli ca en meter lång, har korta ben och simhud mellan tårna. När det finns snö åker uttern gärna rutchkana på magen nerför sluttningar. Uttern äter fisk, fågel och kräftdjur. 

Minken tillhör liksom uttern mårddjuren och kom från Nordamerika i mitten av 1920-talet. Minken är en skicklig simmare med långsmal kropp och korta ben. Den är oftast mörkbrun i pälsen och vit under hakan. Minken gillar fisk, kräftor, smågnagare, fåglar, ägg och även grodor om det kniper. Om den kommer åt, plundrar den fågelbon från ägg. Minkens spillning luktar förfärligt illa.

Illustration av en bäverhydda

Bäver

Europas största gnagare, bävern, blir upp till en meter lång och väger ca 35 kg. Bävern är utrustad på många sätt för ett liv i vatten. Svansen är platt och täckt med fjäll och fungerar som en styråra.

Bävern har simhud mellan tårna och kan vara under vatten upp till 15 minuter om den är stilla. Dessutom kan den gnaga under vattnet tack vare en hudflik bakom tänderna, som täpper för munnen.

Bävern är vegetarian och äter vattenväxter, örter, bark och löv men gnager också av hela träd. Träden används som byggnadsmaterial till dammar och de hyddor bävern bor i. Vissa bävrar bor istället i grävda hål i strandkanten.

Fladdermöss

I Sverige finns 17 arter av fladdermöss och alla är fridlysta. Fladdermöss är en väldigt framgångsrik djurgrupp som finns över hela världen i de flesta miljöer. Men de är ganska okända och det beror nog på att de är ute först när det är skymning och natt. Fladdermössen ger ifrån sig flera skrik per sekund. Skriket kan inte höras av oss men det studsar mot insekter som ett ekolod. Det lilla djuret kan med hjälp av sina skrik fånga små insekter, som myggor.

FladdermössAlla fladdermöss i Sverige äter enbart insekter och en enda kan fånga mer än 2000 myggor på en natt. De flesta fladdermöss undviker öppna områden för att inte bli fångade av rovfåglar som lärkfalk, tornfalk, kattuggla och sparvhök. Fladdermössen jagar hellre nära träd och hus, i gläntor i skogen och runt små vattensamlingar.

På vintern går de flesta fladdermusarter i landet i vinterdvala. Under vinterdvalan sitter de på något frostfritt ställe som en jordkällare, en grotta eller ett ouppvärmt stenhus. De har då lika låg kroppstemperatur som omgivningen. De kan vakna någon gång, men de får inte störas för ofta för då tar deras energiförråd slut.

Vattenfladdermus jagar insekter över sjöar, vattendrag och i skärgårdsområden. Du kan se det lilla djuret om du sitter stilla i skymningen vid en öppen, stenig strand och tittar mot ljuset i nordväst. Fladdermusen jagar tätt över vattenytan och fångar insekter med munnen eller tar upp dem från vattenytan med fötterna. Vatten-fladdermusen är liten, 7-9 cm lång och väger 6-10 gram.

 Relaterat

Fjärilarna har fyra stadier. De flygande fjärilarna lägger ägg. Ur ägget kommer en larv. Larven omvandlas till en puppa och ur puppan vecklar en färdig fjäril ut sig. Fjärilarna är ofta noga med var de lägger sina ägg, för deras larver lever på speciella växter.

Amiralen:  Brännässla 
Makaonfjäril:  Kärrsilja, strätta och andra flock- blommiga växter 
Appollofjäril:  Kärleksört, vit fetknopp och taklök 
Sorgmantel:  Björk, sälg