Småkryp

I Vänern finns det massor av småkryp. I de fria vattenmassorna lever växt- och djur plaktion och på botten finner du små bottenlevande individer så som vitmärla, pungräka eller ishavsgråsugga.

Plankton

I en liter Vänervatten finns det omkring 3 miljoner individer av växtplankton och 80 individer av djurplankton. Det är väldigt många, men de är mycket små och du behöver ett mikroskop för att kunna studera dem. I denna liter vatten är volymen av växt- och djurplankton vardera bara 0,2 kubikmillimeter, motsvarande 0,00002 procent …

Bottendjur

Pungräka, ishavsgråsugga, vitmärla, glattmask, ärtmussla, och fjädermygga är arter som lever på Vänerns botten. Här myllrar det av liv. Det lilla kräftdjuret vitmärla är vanligast. Det finns mer än 1 580 vitmärlor per kvadratmeter. Vitmärlan blir 7-11 mm och är viktig föda för fiskar som sik, gärs och lake. Vitmärlan i sin tur är ett rovdjur och favoritmaten är mussellarver, fjädermyggor och maskar. Den lilla märlan är nedgrävd i sedimentet under dagen men på natten kan den simma en tur i vattnet.

De vanligaste bottendjuren (individ/ kvadratmeter)

Ärtmusslan finns i slammet på botten och är ca 4 mm lång. För att förflytta sig använder musslan en fot som den sticker ut genom skalhalvorna.

 Planktion

Växtplanton hinnkräfta

Djurplankton - Hinnkräfta

Djurplanktion dinoflagelat

Växtplankton - Dinoflagelat