Vänern mot andra sjöar

Vänern, Vättern och Mälaren är som enorma vattenmagasin och utgör drygt 60 procent av landets totala sjövolym.

Tillsammans försörjer de dagligen omkring 2,5 miljoner människor med dricksvatten, vilket nästan är en tredjedel av landets befolkning. De tre sjöarnas yta motsvarar 20 procent av landets totala sjöyta.

Vänern är Sveriges största sjö. Sjön är näringsfattig och har ett klart vatten. Sjöytan ligger 44 meter över havet.

Mälaren består av många fjärdar eller delsjöar där var och en har sin egen karaktär. Det är en slättlandssjö som är omgiven av bördiga jordar. Sjön är därför näringsrik och har ett varmare och grumligare vatten än Vänern och Vättern.

Vättern är Sveriges näst största sjö och är djup och kall med mycket klart och näringsfattigt vatten. I förhållande till sjöns volym är tillrinningsområdet litet, vilket gör att det skulle ta 60 år för allt vatten att bytas ut.

Läs mer fakta om Vänern och jämför Sveriges tre största sjöar.