Projekt- och examensarbeten

Här finns förslag på projekt- och examensarbeten som du kan göra om Vänern och dess närmiljö. Har du några andra idéer på möjliga projekt? Tveka inte att höra av dig till Vänerkansliet!

Förslag på sju examensarbeten om Vänern:

  • Hur kan en blå bård skapas i Vänerns vikar utan betade djur?
  • Hur kan Vänern få fler fjärilar? Vad saknar fjärilarna och finns det några åtgärder som gynnar dem?
  • Strandbetets betydelse för fisklek
  • Hur viktiga är Vänerns mindre vattendrag för Vänerns fiskar? Vilken betydelse har mynningsområdena för biologisk mångfald och för att Vänern ska nå god ekologisk status med avseende på fisk?
  • Har fiskbeståndet i Tidan, Lidan eller Nossans mynningsområden förändrats? Vilken betydelse har mynningsområdena för Vänerns fiskar och för biologisk mångfald?
  • Har vattenkvaliteten blivit bättre i Kållandssundet?
  • Har vattenkvaliteten blivit bättre i Varnumsviken?

Läs mer om förslagen till projekt- och examensarbetena.