Skolsidor

Välkommen till vattenvårdsförbundets skolsidor!

Här finner du mycket spännande läsning om Vänern. Dra iväg på en spännande upptäcksfärd och läs om naturen, miljön och djurlivet kring sjön.

Texterna är delvis hämtade ur boken "Om laxar, sjöormar, galärskepp ... i Vänern"

Är det något du saknar eller vill ha reda på, hör av dig till Vänerkansliet.

Kontakta oss

Vänerkansliet
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Hamngatan 1
542 30 Mariestad

Besöksadress:
Hamngatan 1, Mariestad

Kontaktperson:
Sara Peilot
010-224 52 05

E-post: sara.peilot@lansstyrelsen.se