Norra Vänerns Intressenter

Norra Vänerns Intressenter ansvarar för den samordnade recipientkontrollen (SRK) i norra Vänern med tillflöden inom Värmlands län. Här nedan kan du ta del av deras årsrapporter.

​Inom SRK Norra Vänern genomförs en rad olika undersökningar av vattenkemi och biologi i flera av Vänerns norra vikar och fjärdar. I kontrollprogrammet ser du vilka undersökningar som ingår, samt vilka lokaler som provtas. Uppdragsgivare är Norra Vänerns Intressenter, där Margareta Sandström, Stora Enso Skoghalls Bruk, är kontaktperson.