Sjöarkivet - Växter

Rapporter om Vänerns växtliv


Ämne
Författare och utgivningsår
Titel
Växtplankton 1959 Biologisk vattenundersökning, Linköping, 1959
Fytoplanktonarternas regionala fördelning
Påväxtalger, biologi
1968
Statens naturvårdsverk, Undersökningslaboratoriet, Drottningholm, 1969
Biologisk undersökning av påväxt och djurformer runt Vänerns stränder den 4-10/6 och 12-14/8 1968
Växter
1978
Andersson, Berta, 1978
Vänern - vattenvegetation. Naturvårdsverkets limnologiska undersökning, NLU information 21
Växtplankton
1979
Tolstoy, Anna, Stuttgart 1979
Chlorophyll a in relation to phytoplankton volume in some Swedish lakes
Växter
1985
Statens naturvårdsverk, 1985
Angående utbredningen av vass och andra förhållanden rörande vattenkvaliteten i Vänern
Växtplankton
1989
Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 1989
PM ang algblomning i Vänern våren 1989
Växter, reglering
1990
Statens naturvårdsverk, 1990
Sammanfattning och kommentarer till rapporten "Vänern - vattennivåregleringens betydelse för vegetationsutbredningen
Växter, reglering
1990
Wallsten, Maud, 1990
Vänern - vattennivåregleringens betydelse för vegetationsutbredningen
Påväxtalger
1991
Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, 1992
Påväxtalger på 13 lokaler i Vänern, Skaraborgs län hösten 1991
Påväxtalger
1992
Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, 1993
Påväxtalger i Vänern, Skaraborgs län, hösten 1992
Växter
1992
Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 1992
Skrivelse ang offert från Lantmäteriverket
Påväxtalger
1993
Bengtsson, Roland, 1993
Påväxtalger i Vänern, Skaraborgs län, hösten 1993. IVL-Rapport
Påväxtalger
1993
Bengtsson, Roland, 1994
Påväxtalger i Vänern, Skaraborgs län, hösten 1993. IVL-Rapport, 1994
Påväxtalger
1994
IVL, 1995
Påväxtalger i Vänern. hösten -94.
Påväxtalger
1995
Bengtsson, Roland, 1996
Påväxtalger i Vänern hösten 1995 IVL.
Växter, reglering
1995
Brunsell, Bengt, 1995 Vattenståndets inverkan på vegetations-utbredningen längs Vänerns stränder