Sjöarkivet - Punktutsläpp

Rapporter om punktutsläpp i Vänern

Ämne
Författare och utgivningsår
Titel
Punktutsläpp 1965-1966   Sammanställningar av kommunala avlopp 1965, 1966
Massaindustrin 1968 Industrins vatten- och luftvård AB, 1968 Utredning omfattande beräkning av nuvarande och framtida ligninutsläpp till Vänern och Göta älv
Massaindustrin, hydrologi 1968 Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, 1968
Hydrologiska undersökningar i Vänern med anledning av planerade förändringar i avloppsvattenutsläppen från Skoghallsverken
Massaindustrin
1969
Hassel, Hugo, 1969 Utredning angående den oroväckande förstörelsen av vattnet i Kattfjorden
Massaindustri 1969 SMHI, 1969 Undersökningar för fastställande av lämplig plats för avloppsvattenutsläpp från Skoghallsverken.
Punktutsläpp 1971 Statens naturvårdsverk, 1971 Föroreningar från livsmedelsindustrier i Vänerområdet
Punktutsläpp 1971 Statens naturvårdsverk, 1971 Föroreningar i Vänerområdet. Detaljuppgifter om befolkning, industrier och jordbruk samt utsläpp av vattenföroreningar från dessa. Del 1 Huvudtext
Punktutsläpp 1972 Civildepartementet 1972 Föroreningsbelastningens fördelning i Sverige
Punktutsläpp 1972 Statens naturvårdsverk, 1974 Föroreningstillförseln till Vänern I-II. Industriella och kommunala anläggningar 1972. Cellulosaindustrin i fjärrområdet 1972. Statens naturvårdsverk, planeringssekretariatet, rapport SNV PM 472, 1974
Punktutsläpp 1973 Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 1973
Tabell över föroreningstillförseln till Vänern 1973 från kommunala avloppsreningsverk inom närområdet i Skaraborgs län
Punktutsläpp 1973 Statens naturvårdsverk, 1974 Föroreningstillförseln till Vänern IV. Industriella och kommunala anläggningar 1973. Mätprogram i anläggningar 1974-1977. Statens naturvårdsverk, planeringssekretariatet, rapport SNV PM 524, 1974
Punktutsläpp 1974 Statens naturvårdsverk, 1974 Föroreningstillförseln till Vänern III. Potentiella källor till emissioner av kvicksilver, bly och kadmium inom Vänerns tillrinningsområde. Statens naturvårdsverk, utredningsenheten, rapport SNV PM 473, 1974
Massaindustrin, fiske
1975
Fiskeriintendenten i Övre södra distriktet, 1975 Inverkan på fisket av utsläppen från Skoghallsverkens skogsindustrier (A 39/1966) och kemiska fabriker (A 48/1968). Yttrande till Vattendomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.
Punktutsläpp
1975
Statens naturvårdsverk, 1975 Föroreningstillförseln till Vänern från anläggningar V. Industriella och kommunala anläggningar. Statens naturvårdsverk, planeringssekretariatet, rapport SNV PM 631, 1975
Punktutsläpp 1975 Statens naturvårdsverk, 1976
Föroreningstillförseln till Vänern från anläggningar VI. Industriella och kommunala anläggningar 1975. Statens naturvårdsverk, planeringssekretariatet, rapport SNV PM 764, 1976
Punktutsläpp 1975   Tablå över utsläpp i Vänern.
Massaindustrin, hydrologi 1976 Holmström, Ingemar, 1976 Hydrologieal studies in the northern part of Lake Vänern because of waste water discharged from a pulp industry, The Swedish Meteorological and Hydrological Institute
Punktutsläpp 1976 Lantbrukshögskolan, Inst för markvetenskap, 1976
Rapport rörande tungmetaller i rötslam från reningsverken runt Vänern
Punktutsläpp 1977   Tabell över analysresultat från provtagningar i anläggningar 1974-77
Punktutsläpp 1976-77 Statens naturvårdsverk, 1979 Föroreningstillförseln till Vänern från anläggningar VII. Industriella och kommunala anläggningar 1976 och 1977. Statens naturvårdsverk, Rapport SNV PM 1145, 1979