Sjöarkivet - Övrigt

Övriga rapporter om Vänern

Ämne
Författare och utgivningsår
Titel
Övrigt 1967 Kommittén för Vänerns vattenvård, 1967 Skrivelse till länsing M Ahlgren
Statistik
1972
Civildepartementet, 1972
Kvantitativa uppgifter om sötvatten
Statistik
1972
Statens naturvärdsverk, 1972
Fakta om Vänerområdet. Statens naturvärdsverk, publikationer 1972:6
Statistik
1972
Vänerkommittén, 1972
Frän Vänerland till Västerhav, 1972
Övrigt
1972
Industrins vatten- och luftvård AB, 1972
Skrivelse till Vänerns vattenvärdsförbund, Karlstad
Övrigt
1972
Nordenström, Monika E, 1972
Vänerområdet - en kulturgeografisk översikt. Vänerns tillrinningsområde 1930-1970. Choros- nr 42, 1972. Kulturgeografiska institutionen, Göteborgs universitet
Övrigt
1973
Fehman-Lolland, E V, 1973
Skrivelse till konsul Arne Waldenström, Kungl Svenska Generalkonsulatet, Hamburg
Övrigt
1978
  Pressklipp efter presentation av SNV-rapporten "Vänern - en naturresurs", 1978
Övrigt
1981
Statens naturvårdsverk, 1981
"VÄNDA" Automatisk sambearbetning av Vänerdata
Statistik
1987
Länsstyrelserna i R, P och S län, 1987
Värt att veta om Vänern. Broschyr med tillhörande karta.
Övrigt
1992
Lars Tarre, 1992
Fotografier från Österäng och Forshemsviken
Övrigt
1995
Länsstyrelserna kring Vänern, 1995
Vänern. En 16-sidig broschyr.
Övrigt, engelska
1995
Länsstyrelserna kring Vänern, 1995
Lake Vänern. En 16-sidig broschyr på engelska.
Övrigt
1997
Vänerns vattenvårdsförbund, 1997
Vänerns vattenvårdsförbund är bildat.
Övrigt
1997
Vänerns vattenvårdsförbund, 1998
Vänern natur och miljö. 16 sidig brochyr.