Sjöarkivet - Miljögifter

Rapporter om miljögifter i Vänern


Ämne
Författare och utgivningsår
Titel
Kvicksilver
1967
  Kvicksilveranalyser 1967
Kvicksilver
1974
Håkansson, Lars o Uhrberg, Roland, 1974
Vänern och kvicksilvret
Kvicksilver
1975
Håkansson, Lars, 1975
Kvicksilver i Vänern - nuläge och prognos. Statens naturvårdsverk, SNV PM 563, NLU Rapport 80.
Miljögifter, fiskar
1979
  Tabell över gifthalter i fångad fisk, 1979
Kvicksilver
1981
Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning, 1981
Omfördelning av kvicksilver i vänersediment - lägesrapport
Kvicksilver
1981
Statens livsmedelsverk, 1981
mg kvicksilver/kg i brax
Miljögifter m.m.
1981
Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 1981
Aluminiumanalyser i Skaraborgs län 1981. Rapport nr 21 från tillsynsgruppen
Miljögifter m.m.
1981
Naturhistoriska riksmuséet, 1981
Angående Miljögifter i norra Vänern
Kvicksilver, metaller
1984
Uhrberg och Wiederholm, 1985
Kvicksilver och andra tungmetaller i vänersediment 1984. Laboratoriet för miljökontroll 1985:14
Miljögifter, fisk
1990
Statens naturvårdsverk, 1990
Skrivelse ang dioxinhalter i gädda
Miljögifter, fisk
1991
Statens naturvårdsverk, 1991
Skrivelse ang dioxinhalter i fisk
Miljögifter, fisk
1992
Länsstyrelsen i Älvsborgs län, 1992
Miljögifter i Vänerlax
Miljögifter m.m.
1995
Åtgärdsgrupp Vänern, 1995
Metaller och stabila organiska ämnen i Vänern - tillstånd, utveckling, källfördelning, risker. Åtgärdsgrupp Vänern, Rapport nr 2.
Miljögifter
1996-1997
Miljöforskargruppen, 1998
Metaller och stabila organiska ämnen i Vänerfisk 1996/1997. Vänerns vattenvårdsförbund Rapport nr. 5 1998.