Sjöarkivet

I sjöarkivet på Länsstyrelsen i Mariestad finns olika rapporter om Vänern. Arkivet innehåller endast ett exemplar av varje rapport och det går inte att beställa exemplar av dessa.

  

Om du är intresserad av någon av rapporterna är du välkommen att besöka Länsstyrelsen och läsa rapporterna på plats. Ring gärna före besöket så det finns någon som kan visa dig tillrätta, telefonnumret till vår växel är 010-224 40 00. Du kan även kontakta någon av oss på Vänerkansliet.

Önskar du ta kopior av sidor i rapporterna är detta möjligt, dock till en mindre kostnad vilken regleras i avgiftsförordningen (SFS 2011:216 §18).