Sjöarkivet - Hydrologi, geologi

Rapporter om hydrologi och geologi för Vänern

Ämne
Författare och utgivningsår
Titel
Hydrologi
1960
Kommittén för Vänerns vattenvård, 1960
Vänerns reglering


Hydrologi
1959-68
Ehlin, Ulf o Carlsson, Bengt, 1968
Hydrologiska observationer i Vänern 1959-1968 jämte sammanfattande synpunkter, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut
Hydrologi
1969
Ehlin, Ulf o Carlsson, Bengt, 1970
Hydrologiska observationer i Vänern 17-21 mars 1969. Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut
Hydrologi
1970
Ehlin, Ulf, 1970

Språngsiktsrörelser och vattenutbyte. Studier i norra Vänern, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut
Hydrologi
1971
Wennerberg, G, 1971
Yttemperaturkartering med strålningstermometer från flygplan över Vänern under 1971, Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut
Hydrologi
1973
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut, 1973
Undersöknings- och utredningsarbeten vid SMHI: s oceanografiska avdelning. Arbeten våren 1973 och tidigare
Hydrologi
1975
Kvarnäs, Hans, 1975
Den geostrofiska strömningen i Värmlandssjön (Vänern). Statens naturvårdsverk SNV PM 561, NLU Rapport 79.
Hydrologi
1975
Lindell, Tommy, 1975
Vattenrörelser och vattenutbyte i Vänerns skärgårdszon. Naturgeografiska institutionen 1975.
Hydrologi
1976
Carlsson, Bengt och Holmström, Ingemar, 1976
On the dynamies and waterquality of Lake Vänern, The Swedish Meteorological and Hydrological Institute
Hydrologi
1976
Lindell, Tommy, 1976
Water movements and excharge processes within five nearshore areas in Lake Vänern, Statens naturvårdsverk, SNV PM 6729 NLU rapport 85
Hydrologi
1977
SMHI, 1977
Strömmätningar i sundet mellan Värmlandssjön och Dalbosjön
Hydrologi
1977
SMHI, 1977
Modellstudier av spridning av föroreningar i Vänern.
Hydrologi
1977
SMHI, 1977
Tillämpning av numerisk modell på Vänern.
Geologi
1980
Håkansson, Lars, 1978
Vänerns morfometri och morfologi - en sjömorfometrisk handbok. SNV 1978.