Sjöarkivet - Fiskar, fiske

Rapporter om fiskar och fiske i Vänern


Ämne
Författare och utgivningsår
Titel
Fiskar
1899-1900
Sötvattenslaboratoriet, 1974.
Fiskeriundersökningar i Vänern åren 1899-1900. Information från Sötvattenslaboratoriet, 1974.

Fiskar
1899-1900
Wahlberg, V
Fiskeriundersökningar i Vänern 1899-1900, Sötvattenslaboratoriet, Drottningholm, nr 7 1974

Fiske
1965-67
Lantbruksnämnden i Värmlands län, 1967
Utredning om yrkesfisket i Vänern åren 1965-1967, dess omfattning och utveckling

Fiske
1971
Lantbruksnämnden i Värmlands län, 1971
Fiskeristyrelsens förslag till fiskeristadga avgivet år 1971

Fiskar
1974
Sötvattenslaboratoriet, 1974
Sikarna i Vänern. Information från Sötvattenslaboratoriet nr 10 1974

Fiskar
1974
Sötvattenslaboratoriet, 1974
Fiskens näringsval i öppna Vänern. Information från Sötvattenslaboratoriet nr 17 1974

Fiskar, fiske
1974
Sötvattenslaboratoriet, 1974
Fiskar och fiske i Vänern. Information från Sötvattenslaboratoriet nr 8 1974

Fiskar, fiske
1974
Sötvattenslaboratoriet, 1974
Information från Sötvattenslaboratoriet nr 1 1974

Fiskar
1975
Almer, Brodde, 1975
Restaurera vänerlaxbeståndet! Insjöfisket 5-6: 1975

Fiskar
1975
Sötvattenslaboratoriet, 1975
Restaurera vänerlaxbeståndet.

Fiskar
1975
Sötvattenslaboratoriet, 1975
Restaurering av vänerlaxbeståndet.

Fiskar
1975
Sötvattenslaboratoriet, 1975
Restaurering av vänerlaxbeståndet.

Fiske
1975
Fortsatt fysiskt riksplanearbete, redovisning 1975

Fiskets intressen i Vänern.

Fiske
1914-1975
Länsstyrelsen i Skaraborgs län
Diagram över vänerfångstens procentuella fördelning under olika fångstperioder 1914-1975

Fiske
1977
Appelberg, Magnus, 1975
Information från Sötvattenslaboratoriet, Drottningholm. Vänernexpeditionen 1975

Fiskar
1972-77
Sötvattenslab, 1979
Vänerprojektet 1972-77, fiskedelen.
Fiske
1978
Fiskenämnden i Skaraborgs län, 1978
Yttrande ang besvär över beslut om fiskestadga för Vänern med fjärdar och vikar

Fiske
1980
Fiskenämnden i Värmlands län, 1981
1980 års fångststatistik för Vänern

Fiskar
1981
Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 1981
PM, fiskdöd i östra Vänern, våren 1981
Fiske
1981
Fiskenämnden i Värmlans län, 1981
Vänern - fångsstatistik år 1981
Fiske
1982
Fiskenämnden i Värmlands län, 1982
Vänern - fångststatistik år 1982
Fiske
1982
Fiskenämnden i Värmlands län, 1982
Rapport rörande kräftpestens förekomst och spridning i Vänern under år 1982

Fiske
1983
Fiskenämnden i Värmlands län, 1983
Rapport rörande kräftpestens förekomst och spridning i Vänern under år 1983

Fiske
1983
Fiskenämnden i värmlands län, 1983
Vänern - fångststatistik år 1983
Fiske
1984
Fiskenämnden i Värmlands län, 1984
Rapport rörande kräftpestens förekomst och spridning i Vänern under år 1984

Fiske
1984
Fiskenämnden i Värmlands län, 1984
Vänern - fångststatistik år 1984
Fiske
1984
VBB, 1984
Utveckling av fiskodling i Vänern - förutsättningar för Sea-Ranching

Fiske
1984
VBB, 1984
Utveckling av fiskodling i Vänern, skrivelse

Fiske
1985
Fiskenämnden i Värmlands län, 1985
Rapport angående kräftpestens spridning och förekomst i Vänern under år 1985

Fiskar
1986
Sötvattenlaboratoriet, 1986
Beståndsuppskattning av fisk i Vänern och Hjälmaren

Fiskar
1987
Genetiska institutionen, Stockholms universitet, 1987
Angående åtgärder för bevarandet av Klarälvslaxen och Klarälvsöringen

Fiskar
1987
Laxfond Vänern, 1987
Ett framtids- och utvecklingsprojekt, 1987

Fiskar
1987
Statens naturvårdsverk, 1987
Lax och öring i Vänerområdet. En populationsgenetisk analys.

Fiske
1987
Vänerns fiskareförbund, Sture Gustavsson, 1987
Skrivelse med begäran om bestämmelser för utter- och trollingfisket i Vänern

Fiskar
1988
Fiskenämnden i Värmlands län, 1988
Redovisning av 1988 års utsättning av lax- och öringsmolt i vänern och i vissa tillrinnande vattendrag

Fiske
1988
Fiskenämnden i Värmlands län, 1989
Fångststatistik 1988
Fiskar
1989
Fiskenämnden i Värmland län, 1989
Redovisning av 1989 års utsättning av lax- och öringsmolt
Fiske
1989
Fiskenämnden i Värmlands län, 1990
Fångststatistik 1989
Fiskar
1991
Länsstyrelsen i Värmlands län, 1991
Redovisning av 1991 års utsättning av lax- och öringsmolt i Vänern och vissa tillrinnande vattendrag

Fiskar
1992
Länsstyrelsen i Värmlands län, 1992
1992 års utsättning av lax- och öringsmolt i Vänern och vissa tillrinnande vattendrag

Fiske
1992
  De licensierade yrkesfiskarnas kommunvisa fördelning runt Vänern år 1992

Fiskar
1993
Hansson, Sture, 1995

Hydroakustisk kvantifiering av pelagial fisk i Vänern och Vättern 1993. Länsstyrelsema i S-, R- och P-län, 1995.

Fiskar
1997
Nyberg och Degerman, 1997
Utvärdering av nätprovfisken i recipientkontrollen i norra Vänern. Fiskeriverket, 1997