Sjöarkivet - Biologi

Rapporter om Vänerns biologi

Ämne
Författare och utgivningsår
Titel
Bottendjur
1959
Lysén, Gunnar, 1959
Analys av ett antal bottenprov med avseende på makrozosamhällenas kvalitativa och kvantitativa sammansättning
Biologi
1966
Holmquist, Charlotte, 1966
Die sogenannten marin-glazialen Relikte nach neueren Gesichtspunkten, Stuttgart 1966
Påväxtalger, biologi
1968
Statens naturvårdsverk, Undersökningslaboratoriet, Drottningholm, 1969
Biologisk undersökning av påväxt och djurformer runt Vänerns stränder den 4-10/6 och 12-14/8 1968
Bottendjur
1971
Institutet för vatten- och luftvärdsforskning, 1971
Resultat från IVL:s bottenundersökningar i Vänerns skärgårdar och vikar, februari-mars 1971
Bottendjur
1973
Wiederholm, Tommy, 1973
Bottenfaunaundersökningar i Vänern, maj 1973, Statens naturvårdsverk, SNV PM 391. NLU Rapport 64
Biologi
1975
Wiederholm, Torgny, 1975
Biologiska undersökningar i Vänern. Ett sammandrag från vänerinformationen i Karlstad den 19/11 1975.
Bottendjur
1975
Wiederholm, Torgny, 1975 Bottenfaunan i Åsfjorden, Vänern. Regional variation och påbörjad återhämtning. Statens naturvårdsverk, SNV PM 656, NLU Rapport 83.
Bottendjur
1977
Nagell, 8, Landahl, C C and Larin, H, 1977
Quantitative analycies qualitative Composition of bottom Fauna in polluted Parts of Lake Vänern and some Aspects on Water Quality Indices. Reprint from Vatten 4/77
Fåglar
1975-78
Ahlgren, Claes-Göran, Kongbäck, Hans och Olsson, Alf, 1979
Produktion av ägg och ungar hos skäggdopping, knipa, storskrake och fiskgjuse i Vänärns skärgårdar 1975-1978. Naturvårdsverkets rapport SNV PM 1121
Fåglar
1981
Alexandersson, Eriksson och Schafferer, 1981
Häckfågelinventering i ytterskärgården mellan Örns udde och Hindens rev i södra Vänern 1981
Fåglar
1985
Länsstyrelsen i Älvsborgs län, 1985
Fåglar och fågelbiotoper i Vänern
Fåglar
1987
Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 1987
Fågelinventering. Länsstyrelsen, 1987. meddelande 4/87
Fåglar
1989
Skaraborgs läns ornitologiska förening, Christian Lundgren, 1989
Inventering av Vänerns fågelskär i Skaraborgs län 1989
Fåglar
1993-94
Landgren, T. 1995
Inventering av fågelskär i Vänern 1993 och 1994. Länsstyrelsen i Värmlands län, rapport nr 1995:12.
Fåglar
1995
Landgren, T. 1995
Inventering av fågelskär i Vänern 1995. Länsstyrelsen i Skaraborgs län, meddelande 11/95.
Fåglar
1996
Länsstyrelsen i Älvsborgs län, 1997
Inventering av fågelskär i Vänern 1996 Länsstyrelsen i Älvsborgs län Meddelande 1997:4
Fåglar
1997
Landgren, T. 1997
Dokumentation av fågelskär enligt ”Kristinehamnsmodellen”. Metodbeskrivning - Anvisningar för inventerare. Länsstyrelsen i Skaraborgs län, meddelande 2/97.
Fåglar
1997
Landgren, T. och Landgren, E., 1998
Fågelskär i Vänern - Inventering av fågelskär i Vänern 1997. Länsstyrelsen i Värmlands län, Miljöenheten, rapport 1998:5.