Sjöarkivet - Båtar

Rapporter om båttrafik i Vänern


Ämne
Författare och utgivningsår
Titel
Fartygstrafik
1973
Vänerhamnkommittén, 1973
Slutrapport 1973. Utgiven i samarbete mellan länsstyrelsen i Skaraborgs län, Lidköpings, Götene, Mariestads och Gullspångs kommuner och Näringslivs-kommittén
Båtar
1981
Länsläkarorganisationerna i 0, P, R och S län, 1981
Sanitära anläggningar för båttrafiken - redogörelse och förslag
Fartygstrafik
1981
Kommundepartementet, 1981
Handlingsprogram för miljösäkra sjötransporter på Vänern och Göta älv. Kommundepartementet, Ds Kn 1981:1
Fartygstrafik
1984-85
SMHI och Sjöfartsverket, 1985
Sammanfattning av isvintern och isbrytarverksamheten 1984/85
Fartygstrafik
1986
Vänerns seglationsstyrelse, 1987
Vänerns seglationsstyrelses berättelse för år 1986
Båtar, fartygstrafik
1987
Vänern och Trollhätte kanal, 1987
Den lönsamma vägen till och från Mellansveriges inland, 1987
Fartygstrafik
1987
Vänerns seglationsstyrelse, 1988
Vänerns seglationsstyrelses berättelse för år 1987
Fartygstrafik
1989
Länsstyrelserna i R, S och P län, 1989
Miljöatlas för Vänern