Pelagisk fisk i Vänern 2018

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
8
Årsredovisning av pelagisk fisk (nors och siklöja) i Vänern 2018, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.
Axenrot, T. Sötvattenslaboratoriet, SLU. SLU.aqua.2019.5.5-184. Vänerns vattenvårdsförbund, 2019.
Kommentar: