Inventering av fågelskär i Vänern 2019

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
17
En kortfattad sammanfattning av resultaten från inventeringen av fågelskär i Vänern under 2019.
Rees, J. Vänerns vattenvårdsförbund, 2019.
Kommentar: