Lax och öring i Gullspångsälven 2018

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
5
Årsredovisning av lax och öring i Gullspångsälven 2018, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.
Håkan Magnusson, Mariestads kommun. Förvaltningsgruppen för Gullspångsälvens naturreservat 2019-08-21. Vänerns vattenvårdsförbund, 2019.
Kommentar: