Lax och öring i Gullspångsälven 2017

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
4
Årsredovisning av lax och öring i Gullspångsälven 2017, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.
Håkan Magnusson, Mariestads kommun. Förvaltningsgruppen för Gullspångsälvens naturreservat 2018-06-11. Vänerns vattenvårdsförbund, 2018.
Kommentar: