Sprid inte främmande arter till våra sjöar!

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1403-6134
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
 
Risken för att invasiva främmande arter ska spridas och etablera sig i våra stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är mycket stor.
Vattenvårdsförbunden för stora sjöarna har inom ett projekt tagit fram en broschyr om att förhindra spridning av invasiva främmande arter. Projektet har delfinansierats med medel från Havs- och vattenmyndigheten.
Peilot, S. 2019. Vänerns vattenvårdsförbund, 2019.

Beställa gärna tryckta exemplar av broschyren från Vänerkansliet och hjälps oss att sprida informationen!
Det går också bra att läsa den digitalt här.
Kommentar: