Vad händer i Vänern? Vänerns vattenvårdsförbund 2019

Löpnummer:
2019-113
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
1403-6134
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
26
Årsrapproteringen från Vänerns vattenvårdsförbund har fått nytt utseende och upplägg. Här får du ett smakprov på vad vi gör inom miljöövervakningen i Vänern och övriga intressanta projekt som rör Vänern.
Flera författare har medverkat i denna skrift. Författarna är ensamma ansvariga för sakinnehållet. Vänerkansliet har varit redaktör. Ett varmt tack riktas till samtliga medverkande.
Vänerns vattenvårdsförbund, 2019. Rapport nr 113.
Kommentar: