Metaller och organiska föreningar i abborre från Vänern år 2018

Löpnummer:
2019-111
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
32
Årsredovisning av metaller och organiska föreningar i abborre från Vänern 2018, inom den nationella miljöövervakningen i Vänern och inom den samlade recipientkontrollen i norra Vänern.

Undersökningen finansierades med medel från Vänerns vattenvårdsförbund, Norra Vänerns intressenter och Havs- och vattenmyndigheten.

Grotell, C. ÅF consult. Vänerns vattenvårdsförbund, 2019. Rapport nr 111.
Kommentar: