Vattenkemi och mjukbottenfauna i Mariestadsfjärden 2018

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
11
Rapport med sammanställning över provtagningar i Mariestadsfjärden under 2018. Recipientkontrollen i Mariestadsfjärden har sedan straten 1982 samordnats med provtagningarna i Storvänern.

Sonesten, L. Institutionen för vatten och miljö, SLU. Rapport 2019:5 
Kommentar: