Vänervikar 2017 - växtplankton och vattenkemi

Löpnummer:
2018-105
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
96
Sommaren 2017 genomfördes undersökningar av växtplankton och vattenkemi i Vänerns vikar. Senast en sammanställning gjordes var 2012/2013.
Vänervikar 2017 – Växtplankton och vattenkemi. Jovana Kokic, Calluna AB, Vänerns vattenvårdsförbund, 2018. Rapport nr 105
Kommentar: