Fiskfångster och utsättningar av fisk i Vänern 2016

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
9
Årsredovisning av fiskfångster och utsättningar av fisk i Vänern 2016, genomförd av SLU Aqua Sötvattenslaboratoriet och Länsstyrelsen i Värmland.
Sandström, A., Wickström, H., Dekker, W. & Strömquist, J. SLU Aqua Sötvattenslaboratoriet och Andersson, J. Länsstyrelsen i Värmland. Vänerns vattenvårdsförbund, 2017.
Kommentar: