Vänerkansliet

Vänerkansliet för Vänerns vattenvårdsförbund finns på Länsstyrelsen i Mariestad. Kansliet tillhandahåller informationsmaterial och svarar på frågor om om förbundet, vattenrådet, Vänerns miljöövervakning och undersökningar.

Vänerkansliet samordnar och informerar om miljöfrågor för Vänern och Vänerns vattenvårdsförbund. De upphandlar och ansvarar för utförande av undersökningar och rapportering av miljöövervakningen i Vänern.

Kansliet är redaktör för årsskriften, en rapport som årligen ges ut i samband med Vänerdagen. Rapporten innehåller löpande redovisningar och artiklar av temakaraktär som beskriver miljötillståndet i Vänern. De ansvarar även för det elektroniska nyhetsbrevet "Vänertelegrammet". 

Kansliet är sekreterare i Vänerns vattenvårdsförbund och arrangör av Vänerdagen och årsmötet. 

Vilka arbetar på Vänerkansliet?

På kansliet arbetar Sara Peilot. Sara är ekolog med inriktning på limnologi och har sedan 2006 arbetat på Länsstyrelsen med bland annat miljöövervakning, våtmarker och prövning av vattenverksamheter enligt miljöbalken.

Vattenvårdsförbundet ansvarar för samförvaltning fiske i Vänern. Gruppen leds av Jonas Andersson, Länsstyrelsen i Värmlands län. Jonas är sakkunnig fiske på Vänerkansliet och han ansvara för arbetsgruppen. 

Kontakta oss

Vänerkansliet
Länsstyrelsen Västra Götalands län
Hamngatan 1
542 30 Mariestad

Besöksadress:
Hamngatan 1, Mariestad

Kontaktperson:
Sara Peilot
010-224 52 05

E-post: sara.peilot@lansstyrelsen.se