Styrelsen

Styrelsen sitter på förtroendeuppdrag av Vänerns vattenvårdsförbund. Samtliga ledamöter och ersättare utses bland medlemmar i förbundet och väljs på ordinarie föreningsstämma.
delar av styrelsen på studiebesök vid igenvuxen strand ute på Kållandsö, sep 2017.
Kontakta Vänerkansliet om du vill ha kontaktuppgifter till någon av förtroendepersonerna.

Ordförande

Frida Nilsson, Lidköpings kommun

Ledamöter

Ordinarie:
Ann-Kristin Magnusson, BillerudKorsnäs AB, Gruvöns bruk (vice ordf.)
Tomas Gustafsson, Stora Enso Skoghall AB
Bosse Pettersson, Kristinehamns kommun
Jan Wahn, Mariestads kommun
Ingvar Håkansson, Vänersborgs kommun
Kajsa Edbom, LRF i Värmland
Vakant, Västra Götalandsregionen

Ersättare:
Markus Persson, Nordic Paper Seffle AB
Ann Gustafsson, Akzo Nobel Adhesives AB
Ulrika Neldorin, Karlstads kommun
Björn Thodenius, Gullspångs kommun
Tommy Johansson, Melleruds kommun
Josefina Guttman, LRF Västra Götaland
Siw Gidlöf, Region Värmland

Adjungerade

Ordinarie:
Åsa Enefalk, Länsstyrelsen Värmland
Agneta Christensen, Länsstyrelsen Västra Götaland
David Lymer, SLU - Sötvattenslaboratoriet
Maria Jansson, Havs- och vattenmyndigheten
Håkan Landenmark, Södra Skogsägarna

Ersättare:
Eric Bergwall, Länsstyrelsen Värmland
Maria Owemyr, Länsstyrelsen Västra Götaland
Thomas Axenrot, SLU - Sötvattenslaboratoriet
Ulrika Stensdotter Blomberg, Havs- och vattenmyndigheten
Annica Wetterling, Mellanskog

Verksamhetsledare

Sara Peilot, Länsstyrelsen Västra Götaland

Valberedning

Margareta Sandström, Stora Enso Skoghall AB (sammankallande)
Mats Rydgård, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Jonas Sundström, Lidköpings kommun

Kassaförvaltare

Pia Möller, Mariestads kommun

Revisorer

Ordinarie:
Maria Hill, Länsstyrelsen Västra Götaland
Björn Zetterlund, Säffle komunrevision

Ersättare:
Stig Karlsson, Länsstyrelsen Västra Götaland
Margareta Forsberg, Säffle kommunrevision